Dve percentá z daní 2018 - tlačivá pre vaše 2% z dane

Vaše dve percentá nám pomáhajú dýchať. 

Preto sme vymysleli pre Vás súťaž a nie len hociakú. V hre je novučičký telefón HUAWEI Y7. Čo treba preto urobiť aby ste ho možno vyhrali práve vy? Stačí zdielať tento príspevok ‘verejne’ 🌐cez našu Facebook stránku aby sme Vás mohli 31.3. vyžrebovať v LIVE videu u nás.

Pre Vás ktorí náhodou Facebook nemáte, stačí ak nám pošlete fotku vyplneného tlačiva na collegium.wartberg@gmail.com a budete zaradení do losovania.

~Podstata súťaže je ale aj pomoc nám ako združeniu cez 2%. Tlačivo na 2% v PDF  https://goo.gl/XzfPJ6 + https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=22501

Kto sme a čo robíme si viete pozrieť aj na našom facebook profile alebo na tu našom webe.

 

Ďakujeme Vám za priazeň a podporu!

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  –  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  –  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od Collegium Wartberg oz pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2 %, resp. 3 % prijímateľovi.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na príšlušný daňový úrad Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní, aby previedli Vaše 2% (3%) na účet nášho občianskeho združenia

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
– 
do 15.2.: požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
– do 31.3.: podávanie daňových priznaní
– do 30.4.: podávanie vyhlásenia k 2 %

 1. Vaše 2 % z dane môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani, ani za predchádzajúce obdobia.
 2. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2018 – typ A  sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B – potom venujte pozornosť XIII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
 1. Vypočítajte si:
  a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Atmosféta, táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
  b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste počas roka 2017 odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín pre jednu alebo viac neziskových organizácií spolu – požiadajte ich o vystavenie Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti.
 2. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: Collegium Wartberg_SK, Mlynská 25, 90301 Senec, IČO:42263042.. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2 % prijímateľovi.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte (odošlite poštou) najneskôr do 31. marca 2018 príšlušný daňový úrad Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
– 
do 15.2.: požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
– do 31.3.: podávanie daňových priznaní

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.Pozor:
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (do 31. 3. 2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (do 31. 3. 2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky)
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: Collegium Wartberg_SK, Mlynská 25, 90301 Senec, IČO:42263042. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
 4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) nášmu občianskemu združeniu, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, príšlušný daňový úrad Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
– 
do 15.2.: požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
– do 31.3.: podávanie daňových priznaní

KONCERTY

8. Jún 2018
‘Cimbal Band’ – Collegium Wartberg, V. Herencsár, F. Kircher
Kúria Mórica Beňovského, Vrbové, Slovensko
9. Jún 2018
‘Cimbal Band’ – Collegium Wartberg, V. Herencsár, F. Kircher
Kaštieľ Veľký Biel, Slovensko
10. Jún 2018
‘Cimbal Band’ -Collegium Wartberg, V. Herencsár, F. Kircher
Park kúrie – Mojmírovce, Slovensko
17. November 2018
‘Hudobnícky rod Horváthovcov’ – Collegium Wartberg Young, J.&J. Horváthovci
Kaštieľ Veľký Biel, Slovensko
18. November 2018
‘Hudobnícky rod Horváthovcov’ – Collegium Wartberg Young, J.&J. Horváthovci
Mojmírovce, Slovensko
8. December 2018
‘World Trombitas’ – Collegium Wartberg, R. Linner
Kaštieľ Veľký Biel, Slovensko
9. December 2018
‘World Trombitas’ – Collegium Wartberg, R. Linner
Kúria Mórica Beňovského, Vrbové, Slovensko
10. December 2018
‘World Trombitas’ – Collegium Wartberg, R. Linner
Mojmírovce, Slovensko

Collegium Wartberg

Collegium Wartberg je občianske združenie, v ktorom sa dobrovoľne združujú profesionálni sólisti, hudobníci, speváci, tanečníci a členovia slovenských, ale i zahraničných orchestrov a hudobných telies, taktiež nadšenci a propagátori so záujmom o jazz a iné hudobné žánre. Zakladateľom Collegia Wartberg je uznávaný kontrabasista Ján Krigovský. Collegium Wartberg spolupracuje s mnohými slovenskými, ale aj zahraničnými umelcami a telesami. Vystúpilo v mnohých štátoch Európy a USA, v sálach ako Konzerthaus Wien, Brucknerhaus Linz a Slovenská filharmónia. Nahrávalo pre RTVS , TV LUX , ORF, ČT.

© Copyright Collegium Wartberg