“Je vyhľadávaným  kontrabasistom  v súboroch   autentickej interpretácie, ako aj v súboroch pre súčasnú, jazzovú ,ľudovú a experimentálnu hudbu, a to pre jeho hráčsku zručnosť, muzikalitu a kvalitu zvukového prejavu. Ako sólista sa Krigovský prejavuje ušľachtilou, temperamentnou, technicky dokonalou hrou.” (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia II).

Ako sólista a komorný hráč  na G-violone, viedenský violon, husle, viola a violončele  spolupracuje s mnohými domácimi zahraničnými  súbormi. Ako sólista spolupracoval pod taktovkou: Y. Bashmet ,C. Abbado, S. Baudo,A. Schwinck,L.Svárovský, ,H. Griffihts,  J. Savall, R. Jacobs. Sólisticky vystúpil v sálach ako: Musikve rein Wien, Konzerthaus Wien, Brucknerhaus Linz, Jaroslavlská filharmónia, Casino Basel, KKL Luzern, Philharmonie Luxembourg, Koncertná sieň F. Liszta Budapešť, Rudolfínum Praha, Schwetzingen divadlo,Sochi,Kasan a iné. Ján Krigovský sa predstavil sólisticky, či ako člen komorných ansámblov na popredných slovenských festivaloch BHS, Košická hudobná jar, Melos-Étos, Piešťanský hudobný festival a zahraničných Pražská hudobná jar, Wiener Festspielwochen, Sommer Salzburger Festspielwochen, Festspielwochen München, Dresdner Musikfestspiele, Utrecht festival, NDR festival, Schwetzingen SWR Festspiele,Boston early music a iné. Ako komorný hráč a sólista nahrával pre Cd firmy ako: Slovak edition, Supraphon, nemecké (CPO, WDR, NDR, ZDF, Winter&Winter), rakúske (O RF, ORF1, Challenge Records, Institut für Tyroler Musikforschung Innsbruck), francúzske (Pan Classics, Arcana Records), talians). Celkovo nahral vyše 100 Cd! Takisto nahrával pre rozhlas a televíziu. Pedagogicky pôsobil na konzervatóriu v Žiline, Konzervatóriu D. Kardoša v Topoľčanoch, na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, na Masarykovej univerzite v Brne a na Janáčkovej akadémii v Brne. Od roku 2002 na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Vychoval, ovplyvnil  a vybudoval na Slovensku  základňu  vynikajúcich kontrabasistov ako napr.: R. Patkoló, V. Žatko,  J.Prievozník, F. Jaro, R.Uhliková a iní. Pravidelne vyučuje na master class-och v Rusko, Poľsko, Česko, Slovensko, Rakúsko, Švajčiarsko, Brazília, Argentína, USA, Kanada, Mexiko. V roku 2010 založil spolu so svojimi žiakmi Slova k Double Bass Club/prezident klubu/. V klube je okolo 160 členov. Klub počas svojej existencie zorganizoval medzinárodne majstrovské kurzy BassFest+(B.Bystrica), medzinárodnú kontrabasovú súťaž v mene C. D. von Dittersdorf  a stovky koncertov. V roku 2013 vznikol z iniciatívy Jána Krigovského kontrabasový kvartet BassBand. V roku 2012 založil hudobný benefičný festival Musica Perennis Iuventutis (Senec) na pomoc a podporu deti v hmotnej núdzi a deti s handicapom na Slovensku a vo svete.