Zdroj: http://tygodnik.olecko.info/userfiles/downloads/2016/to28.pdf Dnes je veľmi ťažké nájsť v Mazúrsku barokový štýl v architektúre a umení. Máme niekoľko kaštieľov, ako napríklad v Nakomiadoch či v Drogosziach. O prvom z nich sa síce hovorí, že ide o holandský barok, no