MPI_2015-web-1Festival Musica Perennis Iuventutis 2015 je celoročný hudobný festival zameraný na podporu koncertného života v meste Senec, Veľký Bieľ a okolí. Reprezentuje umelecké aktivity, vytvára priestor pre umeleckú tvorbu mladých slovenských umelcov, otvára priestor pre umeleckú reflexiu, prezentáciu a obohatenie kultúrnych aktivít. Svojím regionálnym charakterom sa snaží vyplniť medzeru v koncertnom živote v meste Senec a okolí. Prináša profesionálne kultúrne aktivity vo forme sériekoncertov počas celého roka.

Festival je žánrovo rozdelený na viacero koncertov, ktoré sa účelovo striedajú, navzájom dopĺňajú a nesú v sebe pestrosť hudobných žánrov.  Ponúka barokovú a klasicistickú hudbu na originálnych dobových nástrojoch, romantickú hudbu na súčasných nástrojoch, jazz, world music, folklór a iné zaujímavé a netradičné hudobné formácie . Participujú na nich predovšetkým domáci hudobníci v spolupráci s renomovanými telesami, sólistami a umelcami z celej Európy.

Festival Musica Perennis Iuventutis 2015 má hlboký sociálny rozmer, keďže každý výťažok z koncertov a jeho aktivít  je venovaný na konkrétnu sociálnu pomoc. Jednou z hlavných myšlienok festivalu je i tento rok benefícia. Výťažky z koncertov budú použité pre charity, občianske združenia a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov, taktiež na iné neziskové dobročinné združenia doma i v zahraničí.

Hlavným zámerom už štvrtého ročníka festivalu ja Art Therapy – terapia hudbou a umením. Do každého koncertu sú zapájané neziskové organizácie a deti, pre ktorých je účasť na takomto podujatí niečím výnimočným. Každého dieťaťa z nejakým duševným alebo telesným hendikepom sa táto forma umenia priamo dotýka. Pôsobí na ich zmysly, prežívajú atmosféru a „absorbujú“ umenie, nechávajú ho prenikať priamo do svojho podvedomia a svojej duše. Tento aspekt je najdôležitejší a taktiež veľmi výnimočný a ojedinelý.

Lukas Hesko