Koncert Rod Harvanovcov&Collegium Wartberg Young uz 13.11. v Kaštieľ Veľký Biel. V programe skladby aj od Piazzolu, Beethovena ale aj Bartoka. Tesime sa na Vas!Rod Harvanovcov&Collegium Wartberg Young

Celoročný hudobný benefičný festival Musica Perennis Iuventutis 2016 je  už 5. ročníkom zameraného na podporu handycepovaných detí a detí v hmotnej núdzi na Slovensku a vo svete. Tatiež podporuje koncertný život v meste Senec, Veľkom Bieľi a okolí. Pozýva renomovaných slovenských a zahraničných umelcov. Vytvára priestor pre umelecké aktivity mladých seneckých a slovenských umelcov, otvára priestor pre umeleckú tvorbu a reflexiu,  obohacuje kultúrne aktivity. Svojím regionálnym charakterom sa snaží vyplniť medzeru v koncertnom živote v meste Senec a okolí. Prináša profesionálne kultúrne aktivity vo forme série koncertov a kultúrnych akcií počas celého roka 2016.

Festival je žánrovo rozdelený na viacero koncertov, ktoré sa účelovo striedajú, navzájom dopĺňajú a nesú v sebe pestrosť hudobných žánrov.  Ponúka barokovú a klasicistickú hudbu na originálnych dobových nástrojoch, romantickú hudbu na súčasných nástrojoch, jazz, world music, folklór a iné zaujímavé a netradičné hudobné formácie . Participujú na nich predovšetkým domáci hudobníci v spolupráci s renomovanými telesami, sólistami a umelcami z celej Európy.
Festival Musica Perennis Iuventutis 2016 má hlboký sociálny rozmer, keďže každý výťažok z koncertov a jeho aktivít  je venovaný na konkrétnu sociálnu pomoc. Jednou z hlavných myšlienok festivalu je i tento rok benefícia. Výťažky z koncertov budú použité pre charity, občianske združenia a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov, taktiež na iné neziskové dobročinné združenia doma i v zahraničí.

Lukas Hesko