Kontrabasista, multiinštrumentalista, organizátor hudobných podujatí, propagátor, umelecký vedúci, manažér, producent, vydavateľ, dramaturg, básnik Ján Krigovský je vyhlľadávaným interpretom rôznych hudobných štýlov. Ako sólista sa Krigovský prejavuje ušľachtivou, temperamentnou, technicky dokonalou hrou.

    Ako sólista a komorný hráč na kontrabase, G-violone, viedenskom violone spolupracuje s mnohými súbormi špecializujúcimi sa na historicky poučenú interpretáciu starej hudby. Účinkuje tiež v zoskupeniach pre súčasnú hudbu Catalá Ensamble Trio, Alea, Collegium Wartberg. Ako koncertný majster kontrabasovej skupiny vystupoval s viacerými orchestrami ako napr London Symphony Orchestra, Moderntimes 1800, Wiener Akademie. Ako sólista spolupracoval s orchestrami pod taktovkou Yuriho Bashmeta, Leoša Svárovského, Martina Haselböcka, JordiSavalla čii Ewalda Danela. Ján Krigovský sa predstavil sólisticky, či ako člen komorných ansámblov na popredných festivaloch ako napr. Bratislavské hudobné slávnosti, Melos-Étos, Pražská Hudobná jar, Wiener Fetspiele, Salzburger Festpeile, Festpielwochen München, Dresdener gen Festspiele, Jehudi Menuhin Festival Gstaad, Boston Early Music Festival, Schleswig-Holstein Musik Festival a iné.

    Nahral vyše 150 CD-DVD titulov pre firmy ako Decca, SDBS production, Supraphon, CPO, WDR, NDR, ZDF, Winter&Winter, ORF, Challenge reords, Institut für Tyroler Musikforschung Innsbruck, Pan Classics, Arcana Records, Symfonia a takisto pre rozhlas a televíziu. Jeho umeleckým partnermi boli napr. Cecilia Bartoli, Sol Gabetta, Riccardo Minasi, Steven Isserlis, Maurice Steger, Nuria Rial, Avi Avital, Gunar Letzbor, Elizabeth Wallfisch, Jürger Essl, Helene Schmidt, Dalibor Karvay, Stano Palúch, Daniel Buranovský, Martin Babjak.

    Pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu v Žiline, Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, na Masarykovej univerzite v Brne a Janáčkovej akadémii v Brne. Od roku 2002 pôsobí na Akadémii v Banskej Bystrici. Vybudoval na Slovensku základňu vynikajúcich kontrabasistov ako napr. Roman Patkoló, Vlado Žatko, Ján Prievozník, Filip Jaro, Romana Uhlíková a iní. Pravidelne vyučuje na majstrovských v Rusku, Poľsku, Česku, na Slovensku, v Rakúsku, Šviajčiarsku, Brazílii, Argentíne, USA, Kanade, Mexiku.

    V roku 2010 založil spolu so svojimi žiakmi Slovak Duble Bass Club, v rámci ktorého zorganizoval majstrovské kurzy BassFest Banska Bystrica, Medzinárodnu kontrabasovú sútaž Carla Dittersa Von Dittersdorfa a stovky koncertov. V roku 2013 vzniklo z iniciatívy Jána Krigovského kontrabasové kvarteto BassBand.

    V roku 2012 založil hudobný benefičný festival Musica Perennis Iuventutis v Senci a Musica Perennis Sancti Benedicti v Hronskom Beňadiku na pomoc a podporu detí v hmotnej núdzi a detí s hendikepom na Slovensku aj vo svete. Na podnet Jána Krigovského vznikli desiatky hudobných diel pre sólový kontrabas i komorné zoskupenia. V roku 2012 založil svoj vlastný ansámbel Collegium Wartberg.