O mne...

Vyštudoval Bratislavské konzervatórium a VŠMU (doktorský študijný­ program) a absolvoval taktiež mnoho špeciálny­ch školení­ a kurzov v oblasti autentickej interpretácie starej hudby (Centre of Baroque Music  Versailles, London Baroque).
Je zakládajú­ci­m členom prestížne­ho súboru Musica Aeterna Bratislava, ale pôsobil tiež v mnoho další­ch telesách (Haydn Sinfoniietta Wien, Wroclaw Baroque Orchestra), s ktorými sa zúčastnil najvýznamnejší­ch festivalov po celom svete (van Vlaanderen, Utrecht, Wiener Klassik, Villach, Sopron, Bach-Tage Berlin, Herne, Bratislava, Malmo, Aosta, Munster, Providence, Guatemala, Mexico, Guanajuato, Sablé, Algeria, Wroclaw, Versailles, Nantes, Ambronay, Llivia, Mikolow, …).
Ján Gréner sa ako hráč na violu podieľal na realizácii viac než 50 CD titulov, z ktorých niektoré dosiahli významné ocenenia­ (Najvyššia­ cena Francúzskeho magazí­nu Diapason d´Or za Concerti grossi G. Muffata 1994, alebo Classical Awards  MIDEM v Cannes roku 2003 za CD J. D. Zelenka Sub olea pacis).
Spolupracoval s umelacami ako S. Standage, J. Holloway, C. Mackintosh, P. Goodwin, Ch. Medlam, E. Higginbottom, J. Toll, S. Stubbs, M. Tan, A. Bernardini, E. Hoeprich, M. Gester, Ch. Rousset, Ch. Coin, P. Hantai, E. Gatti, S. Pank, …
Ján Gréner má taktiež mnohé pedagogické skúsenosti: pôsobil ako vyučujú­ci­ komornej­ hry na konzervatóriu v Banskej Bystrici, ako pedagóg na Cirkevnom­ konzervatóriu v  Bratislave – odbor stará hudba a viola a ako odborný asistent – odbor interpretácie hudby 17. a 18. storočia­ na Akadémii umení­ v Banskej Bystrici.