O mne...

Štúdovala barok na viedenskej hudobnej akadémii s Hansom Petrom Westermann a na Kráľovskom konzervatóriu v Haagu. Účasť na kurzoch pre rekordér s Hans Martin Linde, Walter van Hauwe, Han Tol. Žije ako nezávislý hudobník v Berne od 1991. Od roku 1992 učí na hudobnej škole Köniz. Účasť v rôznych hudobných zoskupeniach, medzi ostatnými zakladajúci člen švajčiarskeho barokového súboru “The Freitagsakademie”.