O mne...

Martin Ruman ako sólista účinkoval so Slovenskou filharmóniou, SKO Bohdana Warchala a s komornými orchestrami Cappella Istropolitana a Sinfonietta Bratislava.

Okrem pôsobenia v Slovenskej filharmónii sa aktívne venuje aj komornej hre, v rámci ktorej pravidelne spolupracuje s poprednými domácimi i zahraničnými umelcami a telesami (Jozef Ľupták, Milan Paľa, Juraj Tomka, Marián Svetlík, Boris Lenko, Shmuel Ashkenasi, Zhou Qian, Isabelle van Keulen, Daniel Rowland, Pablo Barragán, Moyzesovo kvarteto a ď.).

Počas štúdií v Prahe bol členom Komorného orchestra Pavla Haase (2009 – 2012) a Komorného orchestra BERG (2011 – 2012). V súčasnosti je členom Gustav Klimt Quartet Wien (koncerty v Musikverein a Konzerthaus Viedeň).

VIAC