To, že štyri ročné obdobia sú známa „maistreamová“ vivaldina je jasné každému hudobne aj menej vzdelanému poslucháčovi. Základnou pointou prečo sme spojili barokovú interpretáciu so vzdialenou bluegrasovou hudbou 19. storočia
Spojenie troch skladateľov s Collegiom Wartberg má svoje nenápadné pozadie. Schubert, tak ako zoskupenie interpretov, spojil svoje umelecké pôsobenie so Želiezovcami. Do mestečka na dolnom toku Hrona prišiel v roku
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) je jedným z najslávnejších a najvýznamnejších skladateľov neapolskej školy. Najprv študoval u kapelníka miestneho orchestra v Jesi Francesca Santi. Okolo roku 1720 začal študovať na Conservatorio
Neuer und sehr curios-Musicalischer Instrumental-Calender (1693-1766) „Nový a veľmi kuriózny hudobný kalendár“ Január- December Dvanásť časťová hudobná suita pre dvoje huslí a bass. Týmto dielom sa dvor Eszterhaziovcov stal známy v celej Európe. Ide
Collegium Wartberg Young , je mládežnícky orchester, ktorý funguje v Senci od roku 2012. Zakladateľom a umeleckým vedúcim hudobnej formácie je kontrabasista a učiteľ Ján Krigovský. Členovia súboru sú mladí ľudia, ktorých
Collegium Wartberg Dance Company združuje mladé dievčatá ,ktoré absolvovali tanečný odbor na základných umeleckých školách v Senci. Ďalej sa ich talent rozvíjal aj v tanečných súboroch v Bratislave ako je : Súbor moderného