O mne...

Interpretačné kurzy

2012 Odile Edouard, interpretačné kurzy, Lipsko /D/

2011 Amandine Bayer, interpretačné kurzy v rámci „Académie de Sablé à Prague“ /CZ/

2009 Ulli Engel, Mittel – Europäische Musik Akademie Poprad MEMA /SK/

2009 Andreas Pilger, Brigitte Täubel, Johann Fux Studio, Krieglach /A/

2008 Peter Zajíček, Peter Biely, interpretačné kurzy, Kelč /CZ/

2007 Elen Machová, interpretačné kurzy, Rajnochoviciach /CZ/

2006 Peter Zajíček, interpretačné kurzy, Rajnochoviciach /CZ/

2004 John Holloway interpretačné kurzy, Drážďany /D/

2003 Saschko Gawriloff interpretačné kurzy – husle sólo

Auryn Quartett Streichquartett – interpretačné kurzy – komorná hudba (kvarteto) v

Montepulciane /IT/

2001 Kolja Lessing, interpretačné kurzy, Drážďany /D/

1997, 1998 Mincho Minchew, interpretačné kurzy, Piešťany /SK/

1993 Eduard Grač, interpretačné kurzy, Piešťany /SK/

Pedagogická činnosť, Wokshop

2014 Cirkevné konzervatórium v Bratislave, oddelenie starej hudby, oddelenie strunových

nástrojov – učiteľ hry na husliach a barokových husliach

2010 – 2014 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby, učiteľ hry

na husliach

2010 – 2014 Prešovská unverzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút hudobného a výtvarného

umenia, externý učiteľ hry na husliach

2009 Workshop pre učiteľov sláčikových oddelení ZUŠ v Košiciach

2006 – 2010 Štátne konzervatórium v Košiciach, učiteľ hl. predmetu – hra na husliach

2003 – 2004 Musikschule Hermann v Drážďanoch, učiteľ hry na husliach

Koncertná činnosť

2004 – 2005 Ensemble Solisti die Praga (Česká republika )

spolupráca Miloš Valent, Susanne Scholz, Simon Standage, Manfred Huss, Marek Štryncl,

Michal Sťahel, Juraj Vajó, Tomáš Boroš, Peter Machajdík, Peter Koch, Martin

Krumbiegel, Roman Válek, Andrew Parrott, Didier Talpain

hráva s ensemblami:

Czech Ensemble Baroque, Roman Válek (CR)

Baroque ensemble Leipzig, Susanne Scholz (D)

Musica Florea, Marek Štryncl (CR)

Haydn Sinfonietta Wien , Manfred Huss (A)

Solamente naturali, Miloš Valent (SK)

amaranth ensemble, Michal Sťahel (SK)

Duo Speculatio, Michal Sťahel (SK)

Capella Fidicinia/ Leipzig, Martin Krumbiegel (D)

Le Jardin des Arts (HU)

Spolupráca so súčasnými slovenskými skladateľmi v rámci hudobných festivalov pre súčasnú hudbu

Nová slovenská hudba, Bratislava (SK)

ARS NOVA Cassovie, Košice (SK)