O mne...

študoval na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici (Ján Krigovský)

– počas štúdií sa zúčastnil viacerých kurzov a kontrabasových súťaží doma i v zahraničí
– pôsobenie v orchestroch: Štátna opera v Banskej Bystrici, Opera SND, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
– interpretácii starej hudby sa venuje v súbore Musica Aeterna ako jej člen i sólista, ale spolupracuje aj s ďalšími súbormi starej hudby: Wiener Akademie (Martin Haselbock), Ars Antiqua Austria (Gunar Letzbor), Solamente Naurali (Miloš Valent), The Czech ensemble baroque (Roman Válek)
– ako člen komorných ansámblov predstavil sa na významných pódiách a festivalech doma i v zahraničí (napr. Bratislavské hudobné slávnosti, Dni starej hudby, Wiener koncerthaus, Musikferein, Struny podzimu, Pražské jaro, Bachfest Lipsko a absolvoval koncertné zájazdy v Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, ale i v Mexiku či Guatemale)
– pôsobí aj ako pedagóg hry na kontrabase na Súkromnom konzervatóriu v Nitre