O mne...

Na organe začal hrať vo veku 9 rokov. Od 14 rokov Jeremy bol prvým organistom v katedrále v Durbane. Po súkromnej výučbe s Kobus du Ploom v Durbane a s Hansom Fagius v Kodani pokračoval v bakalárskom štúdiu na konzervatóriu v Lübecku (Martin Haselböck) a potom dokončil magisterské štúdium v Stuttgarte (Jürgen Essl).

Jeremy je víťazom mnohých súťaží, vrátane víťazstva Gottfried Silbermann International Competition v roku 1999. Od tej doby vystupoval v Európe a USA na mnohých festivaloch, ako sú Schleswig Holstein Festival, Nuremburg Organ Week, Tallinn Organ Festival, na rôznych miestach, napr. Musikhalle v Hamburgu, Gewandhaus v Lipsku, Musikverein a Konzerthaus vo Viedni, Katedrála v Drážďanoch a vo Freiburgu, Opátstvo Ottobeuren, Katedrála v Salamance a v mestách Hong Kong, Los Angeles, New York, Mexico, Rio de Janeiro, Sao Paolo, Buenos Aires, Johannesburg.

Jeremyho sólové debutové CD – „Organ Music at the Viennese Court“ bol nahrávané na slávnon historickom organe kláštora Klosterneuburg v Rakúsku. V roku 2011 vydal nahrávku kompletnej skladby Clavierübung III od J. S. Bacha na Silbermannovon organe (1755) v katedrále v Drážďanoch. Taktiež nahrával pre rozhlas v Nemecku (NDR, SWR), Rakúsku (ORF) a Maďarsku (MR).

V súčasnej dobe žije vo Viedni, kde pôsobí ako organista v Hofburgkapelle. Je čembalista a organista Vienna Academy Orchestra a tiež vystupoval ako hráč v orchestroch Vienna Symphonic Orchestra, Vienna Hofmusikapelle (členovia Viedenskej filharmónie), Tonkünstler Orchestra, Hamburg Philharmonic, Austria Baroque Company, Aura Musicale Budapest, Musica Angelica Los Angeles, Il Suonar Parlante, Kammerorchester Basel, Moderntimes_1800 a Bach Consort Wien. Vystupoval tiež v Auditorio Nacional v Madride ako sólista so Španielskym národným orchestrom.

Jeremy vyučuje na Univerzite hudby vo Viedni. Pravidelne vyučuje každý rok na Austria Baroque Academy Summer Masterclasses a a tiež učil na Čajkovského konzervatóriu, Gnessins akadémii v Moskve, na Organovom festivale v Tallinne a na Belgrade Music Academy. V roku 2011 vyučoval na Hudobnom konzervatóriu v Stuttgarte.