O mne...

Marek Čermák je absolventem orchestrálního dirigování na brněnské JAMU. Své hlavní zaměření soustředí na interpretaci tzv. staré hudby, dále díla 20. století a hudby soudobé. Teoretické a historické poznatky v oboru provozovací praxe založil na studiu hudebních traktátů a archiválií z doby 18. a 19. století, zkušeností orchestrálního řízení a ansámblové hry pak v rámci dirigentské praxe s nejrůznějšími soudobými i historickými soubory, praktické zkušenosti na poli hry komorní a sólové získal u hráčů Shaleva ad El a Jamese Johnstona. Je uměleckým vedoucím souboru Musica Figuralis, spolupracuje se soubory Societas incognitorum, Ars Brunensis Chorus, Solamente naturali, Státní filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Czech ensemble baroque, aj. Těžištěm jeho působení je řízení a propagace projektů zaměřených na obnovené premiéry moravské, rakouské a české hudby z doby 2. poloviny 18. století v autentické interpretaci na dobové nástroje.