O mne...

Wolfram Fortin sa narodil v roku 1974 v Grazi.
S hrou na husle začal už vo veku 5 rokov u Prof. Marianne Kroemer.
V trinástich rokoch bol prijatý do prípravnej triedy Prof. Christos Polyzoides na Grazer Musikhochschule.
Od roku 1991 študoval na Wiener Musikhochschule v triede Prof. Siegfried Führlinger a navštevoval Wiener Musikgymnasium. V roku 1993 absolvoval s vyznamenaním.
1992 – účasť v Gustav Mahler Jugendorchester pod vedením Claudia Abbada a reprezentoval Rakúsko na World Youth Orchestra v Japonsku.
1995 – prvá diplomová skúška s vyznamenaním.
1995-1996 – štúdium v Lübeck u Prof. Barbara Westphal so štipendiom od Odboru umenia a vzdelávania, potom pokračoval vo svojich štúdiách vo Viedni.
1997-1998 –  civilná vojenská služba v Gardemusik vo Viedni. Orchestrálne praxoval tým, že pracoval ako náhradník vo Wiener Symphonikern, Wiener Radio-Symphonieorchester a ako asistent hlavného violistu v Tonkünstlerorchester.
Študoval s György Kurtág, Gerhard Schulz (Alban Berg Quartet), Gabor Takács-Nagy (Takács Quartet), Valentin Berlinsky (Borodin Quartett), György Sebök, Lorand Fenyves a Ferenc Rados.
1999-2000 – štúdium u Garth Knox.
2002 – diplomový koncert s vyznamenaním. Magistérium a promócie na Univerzite múzických umení vo Viedni.
2009 – dokončenie štúdia hudobnej výchovy Viola (bakalárske) so zameraním dirigovanie a vedenie súborov.
Počas študijnej návštevy v Helsinkách robil rozsiahle štúdie Colour String metódy Géza Szilvaya.