O mne...

„Interpretácia Petra Guľasa – v sóle i continuu – prezrádza zdatné muzikantské zázemie s poeticko-meditatívnym podtónom, iskrivým rytmickým pulzom, živým spádom. Jeho odborná kvalifikácia v oblasti historicky poučenej interpretácie ho radí na popredné miesto v neveľkej skupine špecialistov starej hudby na Slovensku. Vyvíja úsilie založiť a vybudovať na akademickej pôde na Slovensku oddelenie barokovej hudby. Ako skladateľ píše hudbu pre čembalo, detské piesne, aranžuje v oblasti ľahkej múzy. Najznámejšie skladby skupiny Elán zaranžoval a sám nahral pre sólový klavír.”

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 53-55.)

 

1987 – 1990  Konzervatórium v Košiciach (kompozícia – Jozef Podprocký, klavír – Ivan Miller)

1990 – 1994 VŠMU(kompozícia – Juraj Hatrík, Ivan Hrušovský, klavír – Ida Černecká, Daniel Buranovský)

1997 – 2000 Conservatorium van Amsterdam v Holandsku (čembalo – Bob van Asperen, klavichord – Menno van Delft)

2002 – 2003 stáž na Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon (čembalo – Ives Rechsteiner)

2000 – 2002 a 2009 VŠMU (doktorandské štúdium teórie hudby)

1994 – 1996 korepetítor v SĽUK-u

1996 korepetítor na ZUŠ Hálkova v Bratislave

1999 – 2000 korepetítor na Konzervatóriu v Bratislave

2000 – 2002 pedagóg hudobnej teórie a improvizácie na VŠMU a súčasne korepetítor a pedagóg komornej hry na ZUŠ Panenská v Bratislave (čestné uznania za klavírny sprievod na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina Iuventus Canti vo Vrábľoch)

2004 – 2005 pedagóg skladby a hudobnej teórie na ZUŠ Exnárova v Bratislave (1. miesto jeho žiaka na súťaži mladých skladateľov Talent Revúca)

2004 – 2007 pedagóg hry na čembale a bassa continua na VŠMU v Bratislave