vivaldiTo, že štyri ročné obdobia sú známa „maistreamová“ vivaldina je jasné každému hudobne aj menej vzdelanému poslucháčovi. Základnou pointou prečo sme spojili barokovú interpretáciu so vzdialenou bluegrasovou hudbou 19. storočia je ich archaický vplyv na vývoj nových druhov umenia. Baroková hudba má nepochybne vplyv už na dnešnú klasickú avantgardu a pop a blue grass je historicky najstarší jazz v jednoduchejšej forme. Dalibor Karvay a Stano Palúch sú osobnosti , ktoré posunuli svojim umením hranice našej hudobnej kultúry na svetové pódia. Pod vedením Jána Krigovského prichádza na pódiu k veľmi pestrej a zaujímavej hudobnej interpretácii.

http://collegiumwartberg.com/portfolio/pat-rocnych-obdobi/

Celoročný hudobný benefičný festival Musica Perennis Iuventutis 2016 je  už 5. ročníkom zameraného na podporu handycepovaných detí a detí v hmotnej núdzi na Slovensku a vo svete. Tatiež podporuje koncertný život v meste Senec, Veľkom Bieľi a okolí. Pozýva renomovaných slovenských a zahraničných umelcov. Vytvára priestor pre umelecké aktivity mladých seneckých a slovenských umelcov, otvára priestor pre umeleckú tvorbu a reflexiu,  obohacuje kultúrne aktivity. Svojím regionálnym charakterom sa snaží vyplniť medzeru v koncertnom živote v meste Senec a okolí. Prináša profesionálne kultúrne aktivity vo forme série koncertov a kultúrnych akcií počas celého roka 2016.

Festival je žánrovo rozdelený na viacero koncertov, ktoré sa účelovo striedajú, navzájom dopĺňajú a nesú v sebe pestrosť hudobných žánrov.  Ponúka barokovú a klasicistickú hudbu na originálnych dobových nástrojoch, romantickú hudbu na súčasných nástrojoch, jazz, world music, folklór a iné zaujímavé a netradičné hudobné formácie . Participujú na nich predovšetkým domáci hudobníci v spolupráci s renomovanými telesami, sólistami a umelcami z celej Európy.
Festival Musica Perennis Iuventutis 2016 má hlboký sociálny rozmer, keďže každý výťažok z koncertov a jeho aktivít  je venovaný na konkrétnu sociálnu pomoc. Jednou z hlavných myšlienok festivalu je i tento rok benefícia. Výťažky z koncertov budú použité pre charity, občianske združenia a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov, taktiež na iné neziskové dobročinné združenia doma i v zahraničí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukas Hesko