Nový rok a s ním nová koncertná sezóna nášho benefičného festivalu Musica Perennis Iuventutis.

Festival Musica Perennis Iuventutis 2019 je celoročný hudobný festival zameraný na podporu koncertného života v meste Senec, Veľký Bieľ a jeho okolí. Reprezentuje umelecké aktivity, vytvára priestor pre umeleckú tvorbu mladých slovenských umelcov, otvára priestor pre umeleckú reflexiu, prezentáciu a obohatenie kultúrnych aktivít. Svojím regionálnym charakterom sa snaží vyplniť medzeru v koncertnom živote v meste Senec a okolí. Prináša profesionálne kultúrne aktivity vo forme série koncertov počas celého roka.

Festival je žánrovo rozdelený na viacero koncertov, ktoré sa účelovo striedajú, navzájom dopĺňajú a nesú v sebe pestrosť hudobných žánrov.  Ponúka barokovú a klasicistickú hudbu na originálnych dobových nástrojoch, romantickú hudbu na súčasných nástrojoch, jazz, world music, folklór a iné zaujímavé a netradičné hudobné formácie . Participujú na nich predovšetkým domáci hudobníci v spolupráci s renomovanými telesami, sólistami a umelcami z celej Európy.

Festival Musica Perennis Iuventutis 2019 má hlboký sociálny rozmer, keďže každý výťažok z koncertov a jeho aktivít  je venovaný na konkrétnu sociálnu pomoc. Jednou z hlavných myšlienok festivalu je i tento rok benefícia. Výťažky z koncertov budú použité pre charity, občianske združenia a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov, taktiež na iné neziskové dobročinné združenia doma i v zahraničí.

 

 

Lukas Hesko