Festival Musica Perennis Iuventutis 2015 je celoročný hudobný festival zameraný na podporu koncertného života v meste Senec, Veľký Bieľ a okolí. Reprezentuje umelecké aktivity, vytvára priestor pre umeleckú tvorbu mladých slovenských umelcov,